За да персонализира този сайт и да улесни зареждането му, Медияпост Хит Мейл България ЕООД ви моли да разрешите качването на „cookies” на компютъра ви.
Приемам
Телефон: +359 2 962 86 29    E-mail:
0%

Бази данни и пазарни проучвания

Ще си осигурите повече продажби, ако добре познавате целевата си група

Профилиране на база данни:

Търсите определен тип компании или физически лица с предварително зададен профил? Ние можем да ви помогнем. Извличаме информация от различни бази данни и други източници, за да бъде изготвен подробен профил на определен настоящ или потенциален клиент (или група) - напр. средноголеми и големи компании в областта на телекомуникациите или жени на възраст 30-50 г. от големите областни градове.  

Профилът включва структурирана информация. За компании: име, адрес, телефон, имейл, финансови резултати, лице/лица за контакт, длъжност в компанията и др. За физически лица: имена, имейл, адрес, телефон, възраст, интереси (винаги в съответствие с GDPR). Работим само със законно изграждани бази данни и следваме стриктно разпоредбите на ЗЗЛД, ЗЕС, ЗЕТ, ЗЗК, ЗЗП и т.н.

Изготвените профили могат да бъдат използвани от вашия отдел по продажбите, за да разберете по-добре клиента/ индустрията и да имате по-добри шансове за успешна продажба.


Изграждане на база данни с потенциални клиенти (B2B):

В зависимост от определените критерии изграждаме списък с потенциални клиенти. За целта използваме разнообразни източници на информация - собствената база данни на Медияпост Хит Мейл, бази данни на наши клиенти или партньори и др. Ще получите добре оформена крайна информация. Преди това тя може да бъде проверена внимателно в нашия кол-център. 

Пример: подробна база данни с фитнес-салоните в София и големите градове.

 

Изграждане на база данни с потенциални клиенти (B2C):

Потребителските промоции са отлична възможност да се събере подходяща база данни. Механизмът на промоцията може да включва средства за обратна връзка от страна на клиентите, която да осигури необходимата информация за тях - например по телефона, чрез SMS, имейл или регистрационна форма. В края на кампанията ще получите добре структурирана и изчистена база данни с важна за вас информация, която напълно отговаря на изискванията на GDPRДопълнително предимство на този подход е, че разходите ви по допълнително общуване с клиентите от тази база данни значително намаляват.


Проучвания по телефона:

Много са възможните приложения на проучванията по телефона. Докато някои от клиентите ни избират тази услуга за да провеждат големи количествени изследвания на пазара с много въпроси, други предпочитат дълбочинни интервюта за изследване на качествени показатели. 

Нашата помощ обхваща много фази на проучването: избор на извадката, провеждане на разговорите, събиране и стандартизиране на информацията, отчети и т.н.

Проучване по имейл:

Ще изпратим вместо вас линкове към онлайн въпросници до настоящи или потенциални клиенти, за да съберем по този начин важна за вас маркетингова информация. 

Услугите, които Медияпост Хит Мейл може да ви предостави, са: определяне на извадката, която ще получи имейл, дизайн и изпращане на имейла, разработване на въпросника в професионална онлайн платформа, избор и доставка на подаръците (ако има такива) до отговорилите. Разполагаме с отличен софтуер за масов имейлинг, който осигурява пълна статистика и много добра доставяемост. 

 

Как да ви помогнем?