За да оптимизира работата и да улесни зареждането на този сайт, Медияпост Хит Мейл България ЕООД ви моли да разрешите качването на „cookies” на компютъра ви.
Приемам
Телефон: +359 2 962 86 29    E-mail:
||   EN
0%

Бази данни с компании

Ще си осигурите повече продажби, ако добре познавате целевата си група

Профилиране на база данни:

Търсите определен тип компании с предварително зададен профил? Ние можем да ви помогнем. Извличаме информация от различни бази данни и други източници, за да бъде изготвен подробен профил на определен настоящ или потенциален клиент (или група) - напр. средноголеми и големи компании в областта на телекомуникациите.  

Профилът включва структурирана информация. За компании: име, адрес, телефон, имейл, финансови резултати, лице/лица за контакт, длъжност в компанията и др.

Изготвените профили могат да бъдат използвани от вашия отдел по продажбите, за да разберете по-добре клиента/ индустрията и да имате по-добри шансове за успешна продажба.


Изграждане на база данни с потенциални клиенти (B2B):

В зависимост от определените критерии изграждаме списък с потенциални клиенти. За целта използваме разнообразни източници на информация - собствената база данни на Медияпост Хит Мейл, бази данни на наши клиенти или партньори и др. Ще получите добре оформена крайна информация. Преди това тя може да бъде проверена внимателно в нашия кол-център. 

Пример: подробна база данни с фитнес-салоните в София и големите градове.

 

Проучване по имейл:

Ще изпратим вместо вас линкове към онлайн въпросници до настоящи или потенциални клиенти, за да съберем по този начин важна за вас маркетингова информация. 

Услугите, които Медияпост Хит Мейл може да ви предостави, са: определяне на извадката, която ще получи имейл, дизайн и изпращане на имейла, разработване на въпросника в професионална онлайн платформа, избор и доставка на подаръците (ако има такива) до отговорилите. Разполагаме с отличен софтуер за масов имейлинг, който осигурява пълна статистика и много добра доставяемост. 

Как да ви помогнем?