Понеделник - Петък 09:00-18:00
Имейл: office@mediaposthitmail.bg Телефон: +359 2 962 86 29
Понеделник - Петък 09:00-18:00
Имейл: office@mediaposthitmail.bg Телефон: +359 2 962 86 29

Pay Per Click Реклама

Google, Facebook, Instagram

Непрекъснато променащите се параметри на pay-per-click (PPC) рекламата в големите рекламни платформи като Google Ads, Facebook и Instagram не са тайна за хората, които се занимават активно с дигитален маркетинг. Всеки добър специалист трябва да отделя много време и да полага изключително много усилия, за да бъде в крак с най-новите тенденции в индустрията, с нови рекламни формати, изисквания, правила и добри практики.

Затова ефективността и качеството на PPC рекламата се определя не само от начина, по който създавате текстове и визии или по който подбирате своята целева аудитория. От решаващо значение е и способността да се ориентирате добре как да използвате в своя полза нововъведенията при въпроснитее платформи.

Формула за повече конверсии при PPC реклама

Когато планираме PPC кампании за своите клиенти, ние се водим от някои доказано работещи принципи. Един от тях е научно обоснованата формула за повече реализации (конверсии) на колегите от MECLABS.

Казано по друг начин, когато планираме рекламните текстове, независимо дали става въпрос за Facebook, Google или Instagram, се опитваме да спазваме максимално следните изисквания:

Мотивация

Да разберем каква е мотивацията на потребителя да действа – т.е. кога точно той е готов да плати за определени продукти или услуги (i).

Предложение за стойност

Ясно ли е предложението за стойност (value proposition) – защо потребителят трябва да избере нашия клиент и неговото предложение, при това точно през тази рекламна платформа.

Стимул за действие

Да определим стимула за действие, при който потребителят не изпитва никакви колебания (i-f) относно своя избор.

Готовност за споделяне

Да знаем степента на готовност на потребителя да сподели с нас лична информация, за да завърши поръчката.

Когато подготвяме PPC кампании в Google Ads, Facebook и/или Instagram, в допълнение към съображенията, посочени по-горе, използваме набор от доказани във времето техники. Те ни помагат да постигнем значително по-добър резултат в сравнение с този, който нашите клиенти са имали, докато са работили сами или с друга дигитална агенция.

Релевантност и пълна измеримост на резултатите, а не само трафик

Крайната ни цел никога не е просто да докараме повече трафик на Вашите уебсайт или целева страница. Това го може всеки. Но не всеки може да привлече правилната аудитория – т.е. хората, които в най-голяма степен са готови да направят това, което Вашият бизнес иска от тях (да купят, да се абонират, да оставят данните си, да изтеглят електронна книга, да се свържат с отдел „Продажби“, да заявят тест-драйв и т.н.). Каквато и да е крайната Ви цел, ние обикновено намираме правилните клиенти, които ще Ви помогнат да я изпълните.

Цялостен поглед върху Вашия бизнес, а не обикновена услуга

Започваме с редица технически операции, които ни гарантират, че ще можем правилно да измерваме резултатите. Допълваме с ясно целеполагане и определяне на критериите, по които ще знаем колко близо сме до постигането на целта на PPC кампанията. Преценяваме и дали всяка от изброените платформи ще ни помогне за това или трябва да се откажем от някоя.

Междувременно трябва да опознаем добре Вашия бизнес от край до край – да научим повече за съществуващите Ви клиенти, но и за онези, които все още не са Ви се доверили. Да разберем как продавате, кои са възможните пречки пред клиентите за това да купуват от Вас, как да посрещнем често срещаните възражения, дали всичко по веригата на продажбите работи добре.

Накратко, интересуваме се от неща, които далеч надхвърлят обхвата на нашата услуга, защото знаем колко важно за успеха на всяка една PPC кампания е всички останали компоненти на бизнеса да работят добре. Например, наш клиент, който често изпраща кампании с директна поща към клиентите си, винаги ни информира за предстояща кампания. Тогава намаляваме бюджета за PPC реклама в Google Ads и Facebook. Правим го, защото знаем добре, че рекламата в тези две платформи става по-слабо ефективна по време на кампания с директен маркетинг. Няма смисъл клиентът ни да харчи повече, когато с по-малка инвестиция ще постигне сходен резултат. За Вашия бизнес може да важи същото правило, но може и да е точно обратното. Няма как да знаем това, без заедно да направим необходимите тестове.

Оптимизиране на PPC кампаниите за по-добър резултат

Оптимизираме кампаниите толкова често, колкото е необходимо, за да постигнем забележителен резултат. Понякога това означава веднъж на 2-3 дни, а в други случаи – по няколко пъти всеки ден. Може рекламата във Facebook да Ви носи повече продажби в сравнение с тази в Google Ads, но на по-висока средна цена. Може и да е точно обратното. Няма два бизнеса, при които да можем да приложим еднакви действия и

да постигнем еднакви резултати. До голяма степен резултатите от PPC кампаниите Ви ще зависят от готовността Ви да споделите информация с нас и от смелостта Ви да направите нещата, които Ви препоръчваме. Те понякога могат да звучат стряскащо, но са резултат от изключително внимателен и точен анализ и в 93% от всички случаи носят по-добри резултати.

Свържете се с нас

Доверете се на нашия екип по PPC реклама и ще постигнете повече за по-кратко време.

Научите повече за това как работим с нови клиенти и ще останете изненадани от вниманието към детайла, което прилагаме в работата си с компании като Вашата.