Понеделник - Петък 09:00-18:00
Имейл: office@mediaposthitmail.bg Телефон: +359 2 962 86 29
Понеделник - Петък 09:00-18:00
Имейл: office@mediaposthitmail.bg Телефон: +359 2 962 86 29

ЛОГИСТИКА ЗА ПРОМОЦИИ

Promotion logistics

Всяка промоционална кампания е съпроводена от значителни по обем логистични задачи – транспорт и съхранение на наградите, окомплектоването им и изпращането им към печелившите участници, събиране и сортиране на талони за участие, регистрационни форми и т.н. Често компаниите се опитват да организират всичко това сами, но не си дават сметка за огромния човешки и времеви ресурс, който трябва да използват.

Оставете досадните логистични задачи по промоцията на нас

От самото си създаване Медияпост Хит Мейл специализира в логистично обслужване на промоционални кампании. Ако търсите бърз и надежден вариант за закупуване, складиране, сортиране, окомплектоване и експедиране на наградите за следващата си промоционална кампания, разчитайте на нас. Разбира се, подготвяме и подробен отчет за извършената работа според Вашите изисквания.

Можем да Ви помогнем и с кол-център за свързване с печелившите или с ръчно или автоматично валидиране на доказателствата за покупка (касови бележки, фактури, уникални кодове). Но това не е всичко. Генерираме уникални кодове за потребителски промоции и организираме тегленето на томболи с или без присъствието на нотариус. Разработихме собствено приложение за теглене на печеливши, което Ви гарантира прозрачност, безпристрастност, както и спазване на изискванията, заложени в официалните правила (напр. един участник да може да спечели само една, няколко или неограничен брой награди).

Много допълнителни услуги за вашата промоционална кампания

Отличното познаване на действащото в момента законодателство превръща Медияпост Хит Мейл във Ваш надежден партньор за разработване и легализиране на промоционални правила за следващата ви потребителска промоция. 

Допълнително можем да Ви осигурим пощенски кутии, кратки SMS номера или телефонни инфо-линии. Обработваме получени писма, въвеждаме данни от регистрационни талони или купони, поръчки по пощата, телефон, SMS или имейл и др.

Свържете се с нас

Научете повече за услугите по потребителските промоции, които предлагаме.