За да оптимизира работата и да улесни зареждането на този сайт, Медияпост Хит Мейл България ЕООД ви моли да разрешите качването на „cookies” на компютъра ви.
Приемам
Телефон: +359 2 962 86 29    E-mail:
||   EN
0%

Промоционални уебсайтове

За да бъде успешна вашата потребителска промоция, трябва да се погрижите за три основни неща: механизъм, популяризиране и изпълнение.

Механизмът определя как ще работи вашата промоционална кампания – т.е. какво се очаква да направят потребителите с вашите продукти и какво могат да получат в замяна?

От правилното популяризиране на кампанията ви зависи колко участници ще се регистрират в нея.

Изпълнението на кампанията означава по какъв начин ще изпълните обещанието си към потребителите (напр. кога и по какъв начин ще изпратите наградите към тях и доколко прозрачно ще бъде определянето на печелившите чрез томбола).

Правилно разработеният промоционален уебсайт може да ви помогне за всяко едно от описаните по-горе направления. Можете да интегрирате механизма на кампанията в него така, че повечето или всички процеси по регистрация на участниците и/или разпределение на наградите да бъдат автоматизирани. При разработването на дизайна основната ни задача е да убедим колкото може повече посетители (в резултат на популяризирането на кампанията/уебсайта) да се регистрират за участие. Административната част ви позволява лесно да управлявате процеса по разпределянето и доставката на наградите. Предлагаме и интеграция с куриер за по-бързо и ефикасно изпращане и проследяване на доставяемостта.

Свържете се с нас, за да ви помогнем при разработването на следващия ви успешен промоционален уебсайт. 

Как да ви помогнем?