За да оптимизира работата и да улесни зареждането на този сайт, Медияпост Хит Мейл България ЕООД ви моли да разрешите качването на „cookies” на компютъра ви.
Приемам
Телефон: +359 2 962 86 29    E-mail:
||   EN
0%

SMS маркетинг

SMS маркетинг

За вашата кампания със SMS маркетинг осигуряваме кратки 4- или 5-цифрени номера за потребителски промоции към трите основни мобилни оператора.

Системата, която използваме, има възможност за получаване, валидиране и отговор на огромен брой SMS съобщения в рамките на деня, което гарантира безпроблемното протичане на всяка кампания.

Специален онлайн модул ви позволява да следите регистрациите в реално време, както и да получавате стандартизирани отчети за всеки от каналите за регистрация, които използвате - SMS, уеб или инфо-линия. Това ви улеснява при обобщаването на данните и ви позволява да се фокусирате само върху важните подробности около механизма на кампанията. 

Имате нужда от генериране и валидиране на уникални кодове за следващата си кампания? За нас ще бъде удоволствие да ви помогнем, като освен това ще заложим такъв алгоритъм при изграждането на кодовете, който да ограничи възможността за злоупотреби от страна на участниците.

Как да ви помогнем?