Понеделник - Петък 09:00-18:00
Имейл: office@mediaposthitmail.bg Телефон: +359 2 962 86 29
Понеделник - Петък 09:00-18:00
Имейл: office@mediaposthitmail.bg Телефон: +359 2 962 86 29

Блог

Промоциите, насочени към крайния потребител, са мощен инструмент, който може да ви донесе популярност и поръчки. Но как можете да популяризирате своята кампания така, че да извлечете максимална полза от нея? Надяваме се, че с тази статия ще ви помогнем да си отговорите поне отчасти на този въприс. Още при планирането на промоционалните активности, независимо...
Read More
РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ Наред с другите фактори, регионалните и глобалните тенденции са една от определящите сили в развитието на промоционалните кампании в сектора на бързооборотните стоки.  Една малка част от тях са: промяната в механизмите, подборът на наградите, включването на потребителите като генератори на ценни за бизнеса идеи и съдържание, увеличената продължителност на кампаниите...
Read More